Program Palette CAD Technika Meblowa umożliwia kompleksowe projektowanie mebli i wnętrz, począwszy od projektu poprzez prezentację dla klienta, a na eksporcie do maszyny CNC kończąc.

Projektowanie mebli odbywa się automatycznie przy pomocy wielu zautomatyzowanych konfiguratorów lub ręcznie.
Zautomatyzowane konstruktory korpusów umożliwiają automatyczne projektowanie mebli poprzez edycję wymiarów, wybór wariantu pleców, czy rodzaju frontu. Za pomocą kilku kliknięć można automatycznie dodać płytę lub blendę cokołową, ustawić trawers, edytować otwory pod półki oraz włączać i wyłączać poszczególne łączniki oraz nawierty.
Wszystkie wykonywane operacje automatycznie generują nawierty i otwory.
Ręczne projektowanie mebli polega na składaniu mebla z pojedynczych formatek (płyt meblowych), importowaniu łączników, opracowywaniu formatek poprzez wykonywanie nawiertów, ścięć, odfrezowań. Do płyty meblowej za pomocą kilku kliknięć możemy dodać odpowiednie obrzeża i wybarwienia.
Cały proces projektowania mebla może zostać dodatkowo sparametryzowany poprzez nadawanie obiektom zmiennych i zakładanie warunków.

Przygotowanie projektu dla Klienta

Gotowy projekt można przedstawić klientowi w postaci wizualizacji. W standardzie dostępnych jest kilka form prezentacji. Mogą one być w formie zdjęcia, panoramy, filmu, czy filmu 3D o wysokiej rozdzielczości. Każda forma wizualizacji może być zaprezentowana jako szkic, akwarela, czy marker.
Posiadając urządzenie mobilne typu tablet lub smartfon z darmowym oprogramowaniem Palette Move możemy przedstawić projekt w formie panoramy 360 stopni. Urządzenie w czasie rzeczywistym wyczuwa ruch i automatycznie oblicza swoje położenie dzięki wbudowanym w urządzenie żyroskopom co daje wrażenie przebywania w zaaranżowanym pomieszczeniu.
Projekty oraz wizualizacje mogą zostać przesłane klientowi poprzez „Chmurę Palette” lub za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Co uzyskasz na podstawie projektu

Na podstawie projektu tworzona jest specyfikacja materiałowa i oferta da klienta.
W ofercie znajdują się wszystkie elementy i materiały zawarte w projekcie i ich ceny, koszty robocizny, montażu, ewentualne rabaty oraz dojazdu do klienta a także możliwość wydruku pełnej oferty handlowej.
Zaakceptowany i zatwierdzony przez klienta projekt, można za pomocą kilku kliknięć wykorzystać do wygenerowania dokumentacji technicznej, produkcyjnej i montażowej.
Dokumentacja produkcyjna to w zależności od rodzaju prowadzonej produkcji w firmie,
maszynowe pliki CNC, lub wydruki do ręcznej obróbki formatek.

Pliki CNC zostają odczytane przez centrum obróbcze i na tej podstawie centrum wykonuje zaprojektowane opracowania.

W tej formie produkcji możemy powiedzieć o całkowitym zautomatyzowaniu procesu produkcyjnego, a mianowicie:
a) Program generuje z projektu listę formatek na podstawie której rozkrój przesyła informację do piły panelowej jak mają być pocięte formatki. Każda formatka otrzymuje etykietę z kodem kreskowym sczytywanym przez skaner na centrum obróbczym i wybiera program obróbczy CNC odpowiadający kodowi kreskowemu i zapisanemu w odpowiednim folderze produkcyjnym centrum obróbczego.
b) Program generuje na podstawie projektu poprzez odpowiednio skonfigurowany postprocesor, pliki maszynowe CNC i zapisuje je w folderze produkcyjnym centrum obróbczego, gdzie są wyszukiwane poprzez skaner, skanujący kody kreskowe z etykiety formatki.

Produkcja ręczna to wydruki specyfikacji materiałowej, listy formatek a także dokumentacji produkcyjnej jako zwymiarowanych formatek i wszelkich zastosowanych obróbek na każdej z nich.

Program generuje także dokumentację montażową i złożeniową ułatwiającą procesy montażowe .

Jeden projekt!!!
Dla Klienta, od produkcji, po wycenę, do montażu.