VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
DLA TECHNIKÓW TECHNOLOGII DREWNA I STOLARZY

 

Podstawowym celem organizowanych konkursów jest propagowanie kształcenia zawodowego w zawodach stolarz
oraz technik technologii drewna, który chcemy osiągnąć poprzez:

  • umożliwienie rywalizacji, na polu umiejętności zawodowych, uczniom szkół o profilu drzewnym
  • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego
  • zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym
  • analiza tematyki programów nauczania w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji
  • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń

 

Prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE”  będzie potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu.
Dlatego mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja konkursów, zgromadzi najlepszych uczniów szkół o kierunkach drzewnych.

 

W VI EDYCJI KONKURSU „SPRAWNY W ZAWODZIE STOLARZ”
PaletteCAD startuje z pierwszą edycją  „SPRAWNY W PALETTECAD”

 

WSZYSTKICH POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH, ZAANGAŻOWANYCH, AMBITNYCH,
CHCĄCYCH ZMIERZYĆ SIĘ Z MATERIAŁEM IDEALNYM NA MODELOWANIE,
PODATNYM NA OBRÓBKĘ  JAKIM JEST PROGRAM DO PROJEKTOWANIA

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA BY POCZUĆ ZEW WSPÓŁZAWODNICTWA W DĄŻENIU DO OSIĄGNIĘCIA WYTYCZONEGO CELU.

BRAK OGRANICZEŃ, STEROWANIE WYOBRAŹNIĄ DAJE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA OTACZAJĄCEJ NAS CODZIENNOŚCI.

NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY, CHOĆ SAM UDZIAŁ JEST JUŻ SWEGO TYPU NAGRODĄ.

 

UAKTYWNIAJCIE SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ BY NIE ZABRAKŁO MIEJSC !

Tematyka konkursowa:

Zakres prac konkursowych.

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE DO NAS